Waarom
vereffenen?

Doel van vereffening

De vereffening van een nalatenschap dient het belang van de schuldeisers. De ‘lichte’ variant is meestal van toepassing op nalatenschappen die beneficiair zijn aanvaard, maar een voldoende positief saldo hebben. De vereffening lijkt dan op het werk van de executeur. Bij de ‘zware’ variant moet in het belang van de schuldeisers aan een aantal wettelijke regels worden voldaan. De vereffening lijkt dan op het werk van een curator bij een faillissement.

Keuze door erfgenamen

Na een beneficiaire aanvaarding zijn in feite alle erfgenamen vereffenaar. Zij kunnen er echter voor kiezen een vereffenaar door de rechter te laten benoemen. Een door de rechter benoemde vereffenaar treedt in de plaats van de erfgenamen en vertegenwoordigt hen in en buiten rechte. De erfgenamen kunnen dan niet over de nalatenschap beschikken zonder de medewerking van de vereffenaar of zonder een machtiging van de kantonrechter.

Verplicht bij beneficiaire aanvaarding

Vereffening is in de eerste plaats verplicht wanneer een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Deze regel geldt echter niet wanneer een executeur kan aantonen dat het saldo van de nalatenschap ruim voldoende is om alle schulden te voldoen. Ook de legaten in de nalatenschap worden hierbij als schulden aangemerkt. Men mag niet al te gemakkelijk aannemen dat een nalatenschap voldoende groot is om alle schulden te voldoen.

Verplicht na benoeming door de rechtbank

Vereffening is in de tweede plaats verplicht wanneer de rechtbank een vereffenaar benoemt. De rechtbank kan dit doen:

 • wanneer de erfgenamen de nalatenschap niet zelf willen afwikkelen, bijvoorbeeld omdat ze willen voorkomen dat ze fouten maken en daarvoor aansprakelijk worden gesteld,

 • wanneer de erfgenamen in de afwikkeling tekortschieten en bijvoorbeeld een schuldeiser om die reden de rechter vraagt een vereffenaar te benoemen,

 • wanneer de erfgenamen de nalatenschap al gaan verdelen terwijl nog niet alle schulden zijn voldaan,

 • wanneer een nalatenschap onbeheerd wordt gelaten.

Benieuwd naar onze tarieven?

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
 • Persoonlijke en betrokken begeleiding
 • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek
Maak een afspraak
→ 0184 208 181

Hoe kunnen wij u helpen?

Uw Vereffenaar is expert in wettelijke vereffeningen, vereffeningen op verzoek en complexe vereffeningen.

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

 • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
 • Persoonlijke en betrokken begeleiding
 • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

 • Onafhankelijk met een jarenlange ervaring
 • Persoonlijke en betrokken begeleiding
 • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek