Voor
bewindvoerders.

Als u een nalatenschap moet afwikkelen

Als u als bewindvoerder een nalatenschap moet afwikkelen waarvan uw cliënt erfgenaam is dan is dat nog niet zo eenvoudig. U bent (op grond van de wet) als bewindvoerder verplicht de nalatenschap in principe beneficiair te aanvaarden. Gevolg daarvan is dat volgens de regels van het erfrecht u (namens de rechthebbende) en de eventuele andere erfgenamen gehouden zijn de regels voor de wettelijke vereffening van de nalatenschap na te leven. Complicerend is dat de aanbevelingen van de expertgroep CBM weinig ruimte laat om minimaal kostendekkend de werkzaamheden van vereffening of verdeling uit te voeren. U loopt het risico dat u onbetaald werk verricht.

Wat zijn de verplichtingen?

De verplichtingen bij het vereffenen van een nalatenschap zijn afhankelijk van de samenstelling en de omvang van de nalatenschap maar kunnen onder andere zijn:

 • inventariseren van schulden en aanschrijven schuldeisers;
 • inventariseren van vermogen en beheren daarvan;
 • opmaken en deponeren boedelbeschrijving;
 • ten gelde maken van activa;
 • verminderen van quasi-legaten;
 • inkorten van giften;
 • vernietigen van paulianeuze rechtshandelingen;
 • verifiëren van schulden;
 • deponeren uitdelingslijst;
 • verzorgen aangifte erfbelasting;
 • uitdelen aan de schuldeisers;
 • verdelen van restant vermogen over de erven.

U kunt echter aan de kantonrechter om toestemming vragen om een vereffenaar te laten benoemen die voor u de nalatenschap gaat afwikkelen. De kosten voor het benoemen van een vereffenaar en voor het afwikkelen zullen op de nalatenschap worden verhaald op de nalatenschap. Er worden dus geen kosten in rekening gebracht bij uw cliënt.

Heeft u te maken met een nalatenschap die u als bewindvoerder moet afwikkelen, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Benieuwd naar onze tarieven?

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
 • Persoonlijke en betrokken begeleiding
 • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek
Maak een afspraak
→ 0184 208 181

Hoe kunnen wij u helpen?

Uw Vereffenaar is expert in wettelijke vereffeningen, vereffeningen op verzoek en complexe vereffeningen.

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

 • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
 • Persoonlijke en betrokken begeleiding
 • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

 • Onafhankelijk met een jarenlange ervaring
 • Persoonlijke en betrokken begeleiding
 • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek