Tarieven.

Tarief voor een vereffening

Uw Vereffenaar kan door de rechtbank tot vereffenaar worden benoemd en ook in opdracht van erfgenamen een vereffening uitvoeren. In beide gevallen wordt de nota van Uw Vereffenaar als boedelschuld in de nalatenschap opgevoerd. Het in rekening te brengen bedrag wordt berekend conform de door de rechtspraak gepubliceerde Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling. Deze richtlijnen zijn hier te vinden.

Tarief voor een verzoek tot benoeming van een vereffenaar

Een verzoek tot benoeming van een vereffenaar moet door een advocaat worden ingediend. Uw Vereffenaar werkt met gespecialiseerde erfrechtadvocaten samen. Het is veelal mogelijk dat Uw Vereffenaar voor een vast tarief de benoeming van een vereffenaar laat verzorgen. (Daarnaast zal de rechtbank voor de behandeling van het verzoek griffierecht in rekening brengen.) Het tarief van Uw Vereffenaar hangt echter van verschillende factoren af. Van belang is bijvoorbeeld of de vererving van de nalatenschap moet worden onderzocht (bijvoorbeeld of er een testament is gemaakt). Van belang is ook of er belanghebbenden bij het verzoek tot benoeming van een vereffenaar zijn en of er mogelijk belanghebbenden zijn die verweer tegen dat verzoek willen voeren. Daarnaast zal moeten worden beoordeeld of het verzoek tot benoeming van een vereffenaar door de rechter kan worden toegewezen. Met het formulier hieronder kunt u een offerte aanvragen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

  • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek
Neem contact op
→ 0184 208 181

Vraag hier uw offerte aan.

Versturen

Hoe kunnen wij u helpen?

Uw Vereffenaar is expert in wettelijke vereffeningen, vereffeningen op verzoek en complexe vereffeningen.

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

  • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

  • Onafhankelijk met een jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek