Hoe
vereffenen?

Goed beheren en afwikkelen

Een vereffenaar moet de nalatenschap goed beheren en afwikkelen door de volgende taken uit te voeren.

Een boedelbeschrijving en een schuldenoverzicht opstellen

De vereffenaar onderzoekt de omvang van de nalatenschap en brengt de bezittingen en schulden van de erflater in kaart.

Schuldeisers oproepen

De vereffenaar zal mogelijke schuldeisers aanschrijven en ook een oproep in de Staatscourant publiceren. Schuldeisers moeten dan hun vordering bij de vereffenaar indienen, die vervolgens de gegrondheid ervan zal beoordelen. Betwist de vereffenaar die gegrondheid, dan zal hij dat de schuldeiser gemotiveerd laten weten.

Goederen verkopen

Wanneer er onvoldoende liquide middelen zijn om de schuldeisers te betalen, zal de vereffenaar goederen uit de nalatenschap moeten verkopen. Uit de opbrengst daarvan worden dan de schuldeisers betaald. Hoe de vereffenaar goederen moet verkopen, staat niet in de wet. De vereffenaar kan bijvoorbeeld een huis onderhands verkopen, maar ook op een executieveiling. De vereffenaar is bevoegd goederen te verkopen voor zover dat nodig is om alle schulden te voldoen. Is vóór de vereffening al een legaat uitgekeerd, dan kan die uitkering worden teruggevorderd voor zover dat nodig is om de schulden te voldoen.

Rekening en verantwoording neerleggen en een uitdelingslijst opmaken

De vereffenaar maakt een uitdelingslijst op, die belanghebbenden kunnen inzien. Deze uitdelingslijst vermeldt de schuldeisers, de hoogte van hun vorderingen en de rang die deze schuldeisers ten opzichte van elkaar hebben. Belanghebbenden kunnen bij de kantonrechter tegen deze lijst in verzet komen. Gebeurt dat niet of is er onherroepelijk over beslist, dan wordt de uitdelingslijst verbindend.

De schulden voldoen

Is de uitdelingslijst eenmaal verbindend, dan moet de vereffenaar de schulden gaan voldoen overeenkomstig die uitdelingslijst. Individuele schuldeisers kunnen geen verhaal halen zolang de vereffening duurt, maar kunnen hun vorderingen wel bij vonnis laten vaststellen.

De overgebleven goederen overdragen

Na het voldoen van de schulden draagt de vereffenaar de overgebleven goederen aan de erfgenamen over. Is er slechts één erfgenaam, dan is dat geen probleem, maar zijn er meer erfgenamen, dan moet er een verdeling plaatsvinden. De vereffenaar kan daarbij helpen, maar kan de verdeling niet zelf vaststellen. Pas wanneer alle erfgenamen het gezamenlijke beheer aanvaarden, kan de vereffenaar de goederen overdragen. Zolang dat niet het geval is, zal de vereffenaar de nalatenschap blijven beheren. 

Benieuwd naar onze tarieven?

Hoe kunnen wij u helpen?

  • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek
Maak een afspraak
→ 0184 208 181

Hoe kunnen wij u helpen?

Uw Vereffenaar is expert in wettelijke vereffeningen, vereffeningen op verzoek en complexe vereffeningen.

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

  • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

  • Onafhankelijk met een jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek