De wettelijke vereffening van nalatenschappen

Ons specialisme is vooral de wettelijke vereffening van nalatenschappen.

Zo’n wettelijke vereffening is onder meer verplicht wanneer een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaardt (dus aanvaardt zonder persoonlijk aansprakelijk te willen zijn voor de schulden van de nalatenschap) of wanneer een nalatenschap onbeheerd wordt gelaten.

Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek

Persoonlijke en betrokken begeleiding

Onafhankelijk met jarenlange ervaring

Alle expertise in huis

Bij de vereffening van een nalatenschap gelden wettelijke regels. Als wij die regels niet naleven, kan dat ertoe leiden dat we aansprakelijk worden gesteld. We weten daarom heel goed welke regels er gelden, aan welke verplichtingen we moeten voldoen en welke bevoegdheden we hebben. Ook voor de vereffening van complexe nalatenschappen, zoals nalatenschappen met ondernemingen erin, en grensoverschrijdende nalatenschappen hebben wij alle expertise in huis.

Kwaliteit gegarandeerd

Dankzij de jarenlange ervaring van onze medewerkers kan de kwaliteit van de vereffening worden gegarandeerd. Onze medewerkers beschikken ook over ervaring met betrekking tot andere zogenoemde insolventieprocessen. Hieronder vallen behalve vereffeningen ook bewindvoeringen, curateles en faillissementen.

Adequaat en efficiënt

Uw Vereffenaar is zo georganiseerd dat een vereffening adequaat en efficiënt kan worden uitgevoerd. Bovendien kunnen specifieke aspecten van de vereffening bijzondere aandacht krijgen. Daarbij wordt het algemene vereffeningsproces uiteraard niet uit het oog verloren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Uw Vereffenaar is een expert in het vereffenen van nalatenschappen, van eenvoudige tot zeer complexe en grensoverschrijdende nalatenschappen.

Kies voor
'Uw Vereffenaar'.

  • Onafhankelijk met jarenlange ervaring
  • Persoonlijke en betrokken begeleiding
  • Altijd een vrijblijvend eerste adviesgesprek